Visit Västerbotten

VästerbottensTurism lanserar ny intern sida

Ni måste få veta vad vi gör och kunna finna information från oss på ett lättillgängligt sätt. Vi har därför nylanserat vår Om oss-sida på  visitvasterbotten.se. Här finner ni intressanta dokument, statistik och information om vår verksamhet. 

Ny verksamhetsplan, marknadsplan och strategisk plan

Inom kort kommer vi färdigställa arbetet med den nya verksamhetsplanen för 2016 som förklarar hur VästerbottensTurism avser att bidra till måluppfyllelse och förverkligande av den strategiska planen.

Västerbottens Turism har även tagit fram ett förslag till ny Marknadsplan för år 2016-17. Marknadsplanen, förslag på konkreta kampanjaktiviteter och insatser har diskuterats i den nya Marknadsgruppen. Förslaget kommer nu att uppdateras med Marknadsgruppens förslag och synpunkter och efter Marknadsguppens nästa möte i december läggs den nya planen ut på Västerbottens Turisms nya interna sida.

Vi tar också fram en strategisk plan för besöksnäringen och den presenteras för destinationernas verksamhetsansvariga i dagarna. Destinationerna får komma med inspel och feedback och den slutliga versionen ska vara klar till årsskiftet. Den strategiska planen tar sin utgångspunkt i den regionala utvecklingsstrategin (RUS) och i den nationella strategin för svensk besöksnäring, samt har influenser från de lokala destinationernas egna strategiska planer.