Visit Västerbotten

Projekt AC Hållbar export

VästerbottensTurisms övergripande fokusområde är att verka för en hållbar tillväxt hos besöksnäringen i Västerbotten. Detta gör vi genom att kvalitetssäkra och stödja destinationerna till att arbeta mer hållbart. Vårt projekt Hållbar export 2015-2018 har detta som huvudfokus. Projektet är EU-finansierat genom den regionala strukturfonden samt genom Region Västerbotten. 

Målet är att Västerbottens destinationer samverkar föredömligt, att de ökat sin exportkompetens och sin förmåga att arbeta med hållbar turism. Det ska bidra till att andelen och antalet internationella besökare ökar till regionen. 

Målet är att Västerbottens destinationer samverkar föredömligt, att de ökat sin exportkompetens och sin förmåga att arbeta med hållbar turism. Det ska bidra till att andelen och antalet internationella besökare ökar till regionen. 

Projektets målgrupp är länets fem destinationer, små och medelstora företag samt övriga aktörer inom besöksnäringen. Sekundär målgrupp är offentliga sektorn, övriga samverksanspartners samt potentiella besökare.

VästerbottensTurism bidrar med experthjälp genom Dan Jonasson som har 25 års erfarenhet av frågor om kvalitet, export och hållbarhet. Destinationerna och företagen i Västerbotten kommer erbjudas möjligheten att delta i en utvärdering av deras hållbarhetsarbete enligt Global Sustainable Tourism Councils kriterier.

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor kring projektet.