Visit Västerbotten

Marknad & PR

VästerbottensTurism har en samordnande funktion för länets marknadsföring nationellt och internationellt. Grunden för vårt marknadsföringsarbete läggs genom noggranna analyser och ett nära samarbete med såväl länets företag, destinationer och övriga producenter, som med researrangörer, nationella och internationella aktörer inom rese- och turistindustrin. Vi strävar alltid efter att ha god kännedom om målgrupper och reseanledningar. Vi arbetar efter en väl fungerande arbetsmodell där produktutveckling och kvalitetssäkring är centrala, liksom uppföljning av de insatser vi gör.

Vi arbetar efter en marknadsplan som i dagsläget revideras för att passa de behov som finns på marknaden. Marknadsplan med marknadsbeskrivningar och kampanjplaner finns klara och här kan du läsa mer om Västerbottens Turisms marknadsstrategier, positionsteman, marknadsbeskrivningar, marknadsaktiviteter och annat matnyttigt. Marknadsplan 2016, Marknadsbeskrivningar, Kampanjplaner 2016.