Visit Västerbotten

Västerbotten syns på sociala medier

Den 24 oktober deltog flera av länets destinationer i samarbete med Wasaline i ett gemensamt event på Rewell Center i Vasa. På eventet aktiverade vi oss på de finska sidorna på mediekanalerna Facebook och Instagram. Vi annonserade också i dessa kanaler för att locka besökare till eventet i Vasa och till att resa över Kvarken och besöka Västerbotten i vinter. Detta var en första test för att lära oss om och hur dessa två sociala mediekanaler fungerar på den finska sidan. Resultatet visar att vi i Vasa med omnejd via Facebook kom upp i en räckvidd av 42 600 personer och att annonseringen också fungerade riktigt bra, speciellt på Instagram där Click Trough Rate blev höga 4,03

Gilla gärna Västerbotten på Facebook och VisitVasterbotten på Instagram.