Visit Västerbotten

Strategiska rådet

Det  strategiska rådet är utvalda turistföretagare med strategisk kompetens och bred erfarenhet och de bistår ledningsgruppen som rådgivare i olika övergripande utvecklingsfrågor. De bjuds in till möten och deltar i mån av tid.