Visit Västerbotten

Tillgänglighet

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för att turism överhuvudtaget ska fungera - att besökare hittar information om Västerbotten och att de kan ta sig hit.

Den digitala synligheten är idag mycket viktig. I vår dagliga verksamhet, samt genom projektmedel, hanterar vi tilllgängligheten på webben. Bland annat belyser vi våra destinationer och besöksmål på vår hemsida www.visitvasterbotten.se

Att våra besökare sedan kan ta sig hit är av yttersta vikt. Vi arbetar aktivt med frågor om de olika transportslag som finns (vägar, buss, tåg, flyg) till och från Västerbotten. VästerbottensTurism äger inte frågan om transport till och från destinationerna, utan vår uppgift är att uppmärksamma ansvariga myndigheter om våra destinationers behov för att därigenom skapa möjligheten till förbättrad tillgänglighet. Vi har ett nära samarbete med Kollektivtrafikens samrådsgrupp, Flygrådet i Umeå, Trafikverket samt Region Västerbottens infrastrukturstrateg som arbetar med Länstransportplanen. Genom dessa samarbeten arbetar vi för att påverka till långsiktiga planer som gynnar besöksnäringen.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss. Vi stöttar och ger insatser till prioriterade områden, men främst är vi er länk till att skapa bättre tillgänglighet.