Visit Västerbotten

VästerbottensTurism

VästerbottensTurism är länets regionala turistorganisation och en del av Regionförbundet i Västerbottens län - Region Västerbotten. Vårt uppdrag är att verka för en hållbar tillväxt av besöksnäringen i Västerbottens län.

VästerbottensTurism har i dagsläget tre heltidsanställda, en projektledare för det pågående projektet samt analys, och kommunikationstjänster inhyrda genom Region Västerbotten. Det totala anslaget för 2015 är 5 403 700 SEK. Utöver det tillkommer projektmedel som finansierats av olika instanser beroende på vilket projekt det gäller.  VästerbottensTurisms arbete ska följa den regionala utvecklingsstrategin 2014-2020 (RUS 2014-2020). Vill du veta mer om vår verksamhet kan du läsa vår Verksamhetsplan för 2015.

Fokusområden

För att verka för en hållbart växande besöksnäring använder vi oss av tre fokusområden som genomsyrar alla delar av vår verksamhet. 

Hållbar tillväxt

Tillgänglighet

Strategiska samarbeten

Tillsammans är vi ledande på äkta natur- och kulturupplevelser från kust till fjäll med personliga möten i både stad och vildmark. Välkommen!

Mål och vision

Alla satsningar som VästerbottensTurism gör ska leda till fler besökare till regionen totalt sett och med större andel internationella besökare. Våra satsningar ska även bidra till att regionens turistföretag blir mer lönsamma och får ökad tillväxt.

Långsiktigt mål:  Västerbottens destinationer och företag inom besöksnäringen har förmåga att attrahera en hög andel globala resenärer och leverera unika upplevelser som skapar hållbar tillväxt och lönsamhet.

Kortsiktigt mål:  Västerbottens destinationer och företag inom besöksnäringen har föredömlig samverkan och anses hållbart exportmogna enligt nationell bedömning, med ett högre antal besökare totalt sett och med större andel internationella besökare.

Vision: Tillsammans är vi ledande på äkta natur- och kulturupplevelser från kust till fjäll med personliga möten i både stad och vildmark. Välkommen!